Ope hus fredag 16. desember

20 - års Jubileum

Finnøy Økonomi starta i 1996 og vil markere dette med Ope Hus fredag 16. desember. Det vert servert rømmegraut og spekemat. Gratisutlodning og fagleg oppdateringer. Sett av datoen, og ta lunsjen din hos oss denne dagen.

Program vert kunngjordt seinare.

 Malin Flesjå har byrja hjå oss på deltid. Ho har bachelor - utdanning frå BI-Stavanger innan Økonomi og Administrasjon.

Autorisert medarbeider

 Ingeborg Ueland har vore student og arbeider deltid hos Finnøy Økonomi. Ho har no fått autorisasjon frå Finanstilsynet og har fått tittelen "Autorisert Regnskapsfører"

Vi utvidar lokalene

Byggearbeidet er i gang. Eit nytt tilbygg mellom Posten og Næringshagen skal binda desse lokalene i saman. Det er Finnøy Økonomi som skal utvida og ta i bruk dei nye lokala.
Det er også ein ombygging i Gamle Lensmannskontoret som skal verta ei ny kantine og møterom.

Byggjearbeidet er i gang. I lokalene til tidligare Lensmannskontoret får Næringshagen ny kantine og nokre nye kontor. I lokalene til tidlegare Posten får Finnøy Økonomi nye og lyse kontor.

NYE REGLER FOR BRUK AV YRKESBIL.

Vi vil minne om nye regler for bruk av yrkesbil. Disse reglene trodde i kraft den 1.1.2016 (har informert om dette i infoskriv som blei sendt ut i slutten av desember)

Standardreglene er at privat bruk av arbeidsgivers bil/yrkesbil skal skattlegges etter sjablongregler. Disse tar utgangspunkt i bilens listepris som ny.

Fra 1.1.2016 er det innført en endring når det gjelder typiske håndverksbiler. Dette er biler som etter sin konstruksjon eller innredning gjør at den i liten grad er egnet for privat bruk. Her kan en velge mellom to metoder for skattlegging, dersom bilene blir brukt privat.

Spør oss om korleis fordelsbeskatninga kan bli, i ditt tilfelle.

Har du fått skattetrekksmelding?

Skattetrekksmeldinga inneheld opplysningar om ditt nye skattekort for 2016. Du bør sjekke om opplysningane er rette og evt. korrigere desse før din arbeidsgjevar betaler ut lønn for januar 2016. Endre skattekort her
Dersom du venter å tene under kr. 50.000,- i 2016, kan du søke om frikort. Dersom du har fleire arbeidsgjevarar må du huske å fordele beløpet mellom desse.
Finnøy Økonomi ynskjer å møta kundane sine på heimebane
Dette for å finna gode løysingar i samhandlinga mellom våre kundar og krav frå offentlege myndigheiter. Kanskje noko kan gjerast enklare, ta i bruk nye løysingar o.l. Me har idag digitale løysingar som kan hjelpa i kommunikasjonen mellom oss og våre kundar. Me kan hjelpa med lønskjøring og innrapportering, fakturering og remmitering. Kanskje du treng hjelp til oppdatering på di nettside, eller kommunikasjon med dine kontakter på Facebook. Ta kontakt med din kundekontakt hos oss.

Endringer frå 2016

Auke av MVA-satser. Dette gjeld persontransport , overnattingstenester og inngangsbiletter til fornøyelsesparker, musèer og større idretts-arrangement. Satsen aukar frå 8% til 10%.
Bilgodtgjersle. Den skattefrie godtgjersla for kjøring i arbeid vert redusert.
Sats for kjøring under 10 000 km pr. år vert kr. 3,80 pr. km.
Forsinkelsesrenter. For fyrste halvår 2016 er maksimal rentesats på 8,75% p.a.
Elektronisk sjølvmelding. Næringsdrivande må no levere sjølvmelding og mva-oppgåve elektronisk.
Fleire endringer finn du her

Våre tilsette

Finnøy Økonomi har idag 13 tilsette med kompetanse innan rekneskap og økonomi for næringsliv og private. Ta kontakt med oss dersom du treng gode økonomiske råd.